KONTAKT


ULICA restoran bar
Tropic Market Urije
Kozarska bb
Prijedor

052 490 190

ULICA na kvadrat restoran bar
Kralja Petra I Oslobodioca bb
Šetalište – Glavna ulica
Prijedor
066 585 500

REKLAMACIJE / POHVALE / SUGESTIJE
065 513 570